Výstavba venkovních vedení 1 kV a 22 kV

Výstavba kabelových sítí pro 1 kV a 22 kV

Výstavba všech druhů trafostanic

Smluvní partner ČEZ Distribuce a.s.

Výstavba a opravy veřejného osvětlení

Práce vysokozdvižnou plošinou

Zemní práce

Práce jeřábem

Doprava sklápěcím kontejnerem